ralph lauren paint

Aktualności

7 września 2016

Informacje o transakcji osób posiadających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alkal S.A. „Spółka”, „Emitent” wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.09.2016 r. otrzymał zawiadomienia od Wiceprezesa Zarządu ALKAL S.A. Pana Przemysława Mikusińskiego, Prezesa Zarządu ALKAL S.A. Pana Radosława Lipca oraz od Alkal S.A. jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Powyższe zawiadomienia odnoszą się do zawarcie transakcji na akcjach Spółki na podstawie umowy nabycia akcji własnych. Treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PDF PDF PDF

repliki zegarków rolex