ralph lauren paint

Kontakt

ALKAL S.A.
Zdrojowa 12,
62-860 Opatówek
tel. +48-62-7671760

fax +48-62-7671760
e-mail: biuro@alkal.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000348862
NIP: 618-18-54-104
REGON: 250844359
kapitał zakładowy: 554.762,00 PLN (opłacony w całości)

 

repliki zegarków rolex