ralph lauren paint

Aktualności

12 lutego 2013

Korekta prognozy wyników finansowych

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z wydłużeniem okresu realizacji części zadania inwestycyjnego związanego z produkcją i montażem fasad szklano-aluminiowych oraz wzrostem kosztów realizacji tego zadania, pojął decyzję o korekcie jednej pozycji prognozy wyników finansowych na 2012 r. dotyczącej prognozowanego zysku z działalności operacyjnej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., przedstawionej w raporcie bieżącym nr 4/2012 w dniu 15 maja 2012 r.

Korygowana prognoza zysku z działalności operacyjnej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (opublikowana RB 4/2012)
• zysk z działalności operacyjnej: 2.614.000 zł

Nowa prognoza zysku z działalności operacyjnej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
• zysk z działalności operacyjnej: 2.015.000 zł
Pozostałe pozycje objęte prognozą wyników finansowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt.15 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex