ralph lauren paint

Aktualności

19 sierpnia 2016

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. opublikowanego w systemie EBI raportem nr 22/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Korekta niniejszego raportu kwartalnego wynika z dokonanych przeksięgowań na kapitale własnym w kwocie 2,5 mln zł z kapitału zapasowego na pozostały kapitał rezerwowy w związku z uchwałę nr. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Preze Zarządu
repliki zegarków rolex