ralph lauren paint

Aktualności

14 listopada 2012

Korekta raportu nr 15/2012 – Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za trzeci kwartał 2012 o nr 15/2012 z dnia 14.11.2012 r., wyłącznie na stronie tytułowej raportu błędnie opisano pozycje tytułowe.

Załączniki:
ALKAL_3Q2012_sk.pdf rozmiar: 1299.0 kB


Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarząd

repliki zegarków rolex