ralph lauren paint

Aktualności

11 sierpnia 2016

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2016 roku opublikowanego w dniu 16.05.2016 r. raportem EBI nr 9/2016.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Treść raportu kwartalnego po korekcie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex