ralph lauren paint

Aktualności

19 lutego 2013

Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd ALKAL S.A. przekazuję skorygowaną informację , o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013.

Było:

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

· raport okresowy za IV kwartał 2012 r. -14 lutego 2013 roku;

· raport okresowy za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2013 roku;

· raport roczny za 2012 r. – 22 maja 2013 roku;

· raport okresowy za II kwartał 2012 r. -14 sierpnia 2013 roku;

· raport okresowy za III kwartał 2012 r. -14 listopada 2013 roku.


Jest:

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

· raport okresowy za IV kwartał 2012 r. -14 lutego 2013 roku;

· raport okresowy za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 roku;

· raport roczny za 2012 r. – 22 maja 2013 roku;

· raport okresowy za II kwartał 2013 r. -14 sierpnia 2013 roku;

· raport okresowy za III kwartał 2013 r. -14 listopada 2013 roku.


Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

repliki zegarków rolex