ralph lauren paint

Aktualności

11 sierpnia 2016

Nałożenie kary pieniężnej przez Giełdę Papierów Wartościowych

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 796/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 sierpnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych nałożył na spółkę ALKAL S.A. karę pieniężną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Kara dotyczy niedochowania przez spółkę ALKAL S.A. wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2015, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex