ralph lauren paint

Aktualności

11 maja 2016

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 10 maja 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Bednarską. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Adam Bochyński.

Życiorys zawodowy Pana Adama Bochyńskiego w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex