ralph lauren paint

Aktualności

27 września 2016

Odwołanie osoby zarządzającej

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że w dniu 26 września 2016 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 września 2016 roku ze składu Zarządu Spółki ALKAL S.A. Pana Przemysława Mikusińskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex