ralph lauren paint

Ochrona przed wyważeniem

Ochrona przed wyważeniem

Pod pojęciem ochrony przed wyważeniem należy rozumieć klasyczną ochronę przed wyważeniem, samobójstwem i aktami wandalizmu. Elementy odporne na wyważenie, takie jak okna, drzwi i fasady są stosowane w następujących typach budynków:

 • zakładach karnych
 • budynkach policji, sądów, służb celnych
 • zakładach medycyny sądowej oraz klinikach psychiatrycznych

Najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, znajdującym się w budynku. Nie chodzi tylko i wyłącznie o ochronę przed wyważeniem, lecz również o ochronę pacjentów czy aresztantów przed próbą popełnienia samobójstwa czy też ryzykiem odniesienia obrażeń. Ponadto okna i drzwi muszą zapewniać również personelowi łatwość obsługi, po to by nie zakłócać ich codziennej pracy. Jak dotąd nie opracowano żadnych norm, dotyczących okien czy drzwi odpornych na wyważenie, można zatem sprawdzić wyłącznie ich adekwatność. Aby mimo to zapewnić projektantom i użytkownikom pewną podstawę, Schüco nawiązuje do know-how i doświadczeń z dziedziny zabezpieczeń antywłamaniowych.

Schüco oferuje przy tym wiele rozwiązań, składających się ze starannie dopasowanych do siebie komponentów. Systemy zabezpieczające są przeważnie zamontowane wewnątrz elementów i z zewnątrz niewidoczne.

Bezpieczeństwo okien

 • Zaokrąglone listwy przyszybowe SoftLine, wykluczają ryzyko obrażeń
 • Ukryte okucia Schüco AvanTec
 • Wzornictwo klamek Schüco wraz z wersją skróconą w celu zmniejszenia siły nacisku
 • Szyby bezpieczne Schüco Protect
 • Pręty/barierki zabezpieczające ze stali szlachetnej
 • Zabezpieczenie listew przyszybowych
 • Schüco TipTronic do połączenia z automatyką budynku

Bezpieczeńswo drzwi

 • Ukryte zawiasy
 • Ukryte samozamykacze górne, gwarantujace pewność zamknięcia
 • Wypełnienia przykrywajace całą powierzchnię skrzydła, bez ostrych kantów
 • Zamki z zaryglowanie wielopunktowym
 • Zabezpieczenie drzw ewakuacyjnych
 • Kontrola dostępu z czujnikiem linii papilarnych Schüco FingerPrint
 
Partnerzy,Produkty,Automatyka,Ochrona przed wyważeniem Schüco
Partnerzy,Produkty,Automatyka,Ochrona przed wyważeniem Schüco
Partnerzy,Produkty,Automatyka,Ochrona przed wyważeniem Schüco
Partnerzy,Produkty,Automatyka,Ochrona przed wyważeniem Schüco

repliki zegarków rolex