ralph lauren paint

Fasada Schüco E²

Fasada Schüco E²

Zintegrowany system fasadowy Schüco E² łączy w sposób modułowy zdecentralizowaną technikę wentylacyjną, wysokowydajną ochronę przeciwsłoneczną oraz solarny system pozyskiwania energii z powłoką budynku. Wszystkie moduły ukryte przed stropem międzykondygnacyjnym są zintegrowane w jednopowłokowej konstrukcji fasady. Oprócz integracji z fasadą Schüco SFC 85 z optycznie identycznym wyglądem przeszkleń stałych i elementów otwieranych, od strony wewnętrznej i zewnętrznej, integralna koncepcja fasady może być zrealizowana także z innymi fasadami Schüco.

Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Sprawdzony system modułowy

 • 4 moduły funkcjonalne: elementy otwierane, zdecentralizowana wentylacja, ochrona przeciwsłoneczna i technika solarna
 • Bezpieczeństwo projektowania i wykonania zapewnione przez szeroko zakrojone badania w niezależnych instytutach badawczych
 • Dopasowane złącza umożliwiają racjonalne projektowanie i wykonanie obejmujące wszystkie branże

Fasada Schüco SFC 85 z ukrytymi elementami otwieranymi

Cieplnie izolowana fasada Schüco SFC 85 integruje elementy otwierane o widocznej szerokości zewnętrznej 85 mm, w sposób zlicowany w konstrukcji nośnej.

Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Właściwości i zalety

 • Okna opuszczano-wychylne oraz równolegle wysuwne do wentylacji o dużych przekrojach
 • Wygląd okna opuszczano-wychylnego od wewnątrz i z zewnętrz jest identyczny jak przeszkleń stałych
 • Masa skrzydła do 250 kg
 • Napęd elementów otwieranych przez ukryte silniki elektryczne
 • Prowadzenie żaluzji Schüco CTB w profilach listew przyszybowych

Wysokowydajna ochrona przeciwsłoneczna Schüco CTB

Zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) z anodowanych mikrolamelek aluminiowych jest zlicowana z fasadą. Prowadzenie żaluzji odbywa się za pomocą specjalnych listew przyszybowych.

Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Właściwości i zalety

 • Ochrona przeciwsłoneczna wysokiego budynku przy wietrze o prędkości do 30 m/s (siła wiatru zbliżona do orkanu)
 • Elementy ukryte w przestrzeni stropu międzykondygnacyjnego
 • Całkowite zacienienie od 20° wysokości Słońca od nad horyzontem
 • Kształt lamelek zapewnia optymalną przejrzystość przy maksymalnym dostępie światła dziennego

Zdecentralizowana technika wentylacyjna

Koncepcja modułowa urządzeń wentylacyjnych Schüco Lüfter IFV umożliwia realizację pięciu różnych koncepcji wentylacji. W zależności od wymagań indywidualnych może następować przestrzenne nagrzewanie lub chłodzenie doprowadzanego powietrza, z odzyskiem albo bez odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Regulowane indywidualnie urządzenia oferują maksimum komfortu. Integracja wentylatorów Schüco IFV w przestrzeni przed stropem międzykondygnacyjnym umożliwia ponadto swobodne kształtowanie fasady i wnętrza. Jednocześnie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budynku ulegają redukcji: sieć kanałów wentylacyjnych budynku zostaje wykluczona, zmniejszają się wysokości kondygnacji, ograniczane są powierzchnie pod urządzenia techniczne oraz uzyskuje się oszczędności energii na ogrzewanie i chłodzenie.

Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Przykład:
Zdecentralizowana wentylacja przy użyciu urządzeń podłogowych i stropowych

 • Powietrze doprowadzane – chłodzone albo ogrzewane – doprowadzane jest przez urządzenia podłogowe działające jako źródła powietrza
 • Urządzenia stropowe służą do odprowadzenia powietrza wywiewanego
 • Opcja: zastosowanie dodatkowych urządzeń do powietrza wtórnego z funkcją ogrzewania lub chłodzenia
 • System mogą uzupełniać otwierane okna
Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Przykład:
Zdecentralizowana wentylacja przy użyciu urządzeń stropowych

 • Powietrze doprowadzane – chłodzone albo ogrzewane – doprowadzane jest przez urządzenia stropowe
 • Doprowadzanie powietrza przez wyloty szczelinowe umożliwia kierowanie przepływem powietrza
 • Odprowadzenie powietrza następuje przez te same urządzenia stropowe ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła, służącym do odzyskiwania ciepła

Fotowoltaika zintegrowana z fasadą

Zintegrowane z fasadą moduły fotowoltaiczne i związane z tym solarne pozyskiwanie energii poprawia bilans energetyczny budynku. Stosowane na całej wysokości kondygnacji moduły fotowoltaiczne o dowolnym kształcie, kolorze i strukturze można stosować w formie przeświecającej lub przezroczystej – np. w widocznym obszarze fasady izolowanej cieplnie.

Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Przezroczyste moduły fotowoltaiczne w technologii cienkowarstwowej

 • Półprzezroczyste moduły fotowoltaiczne specjalnie do stosowania w widocznym obszarze fasady
 • Możliwość indywidualnego kształowania rastra powierzchni aktywnej i wielkości całych modułów, zapewnia swobodę projektowania i nieogranicza widoku
 • Jednorodna powierzchnia dzięki amorficznym ogniwom cienkowarstwowym
 • Idealne do stosowania na fasadach pionowych, zauważalne korzyści uzyskuje się również przy świetle rozproszonym
 • Niewrażliwe na działanie wysokich temperatur, częściowe zacienienie i niedogodne kąty padania światła
Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasada Schüco E²

Przezierne moduły fotowoltaiczne z przeświecającymi ogniwami krystalicznymi

 • Przezierne moduły fotowoltaiczne są doskonałym rozwiązaniem we wszystkich obszarach fasady wymagajacych zacienienia z zewnątrz
 • Światło dzienne dociera do wnętrza, bez możliwości zaglądania do budynku osób trzecich
 • Moduły fotowoltaiczne pobierają padające światło na całej wysokości elementu fasadowego
 • Maksymalna sprawność dzięki ogniwom monokrystalicznym o jednorodnej powierzchni lub ogniwom polikrystalicznym z intensywnie mieniącą się strukturą
repliki zegarków rolex