ralph lauren paint

Fasady elementowe

Fasady elementowe

Również nietypowe projekty architektoniczne z użyciem wartościowych materiałów podlegają zasadom ekonomicznego planowania i realizacji. Dlatego w Schüco stworzono fasadę elementową, która bazując na sprawdzonych rozwiązaniach systemowych i kompletnym systemie modułowym zawiera wszystkie komponenty niezbędne do efektywnej i ekonomicznej produkcji i montażu. Możliwe do wykonania są systemowe warianty izolowanej cieplnie fasady z ramkami obwiedniowymi lub konstrukcje ze szkleniem strukturalnym. Ekonomiczność rozwiązania wynika z dużego stopnia prefabrykacji elementów przy zachowaniu atrakcyjnych możliwości wzorniczych. Elastyczne współgranie poszczególnych komponentów pozwala na optymalne dopasowanie konstrukcji do specyficznych wymagań obiektowych.

Partnerzy,Produkty,Fasady i świetliki dachowe,Aluminium,Fasady elementowe

Wszystkie komponenty systemowe, łącznie z częściami montażowymi i produkcyjnymi zostały przetestowane przez renomowane instytuty pod kątem optymalnej funkcjonalności oraz redukcji nakładów konstrukcyjnych i projektowych.

Fasady elementowe Schüco oferują sprawdzone rozwiązania systemowe dla obiektów, łącząc w idealny sposób ekonomiczność, funkcjonalność i atrakcyjny wygląd.

repliki zegarków rolex