ralph lauren paint

Aktualności

31 maja 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALKAL S.A. z w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku, działając na podstawie art. 398, art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych zwołują na dzień 27.06.2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz.12.00 w Opatówku, przy ulicy Zdrojowej 12.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Operator systemu EBI
repliki zegarków rolex