ralph lauren paint

Aktualności

28 listopada 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectZałączniki:
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf rozmiar: 324.7 kB
Projekty uchwał NWZ.pdf rozmiar: 220.7 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf rozmiar: 191.3 kB

repliki zegarków rolex