ralph lauren paint

Aktualności

24 lutego 2017

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.03.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex