ralph lauren paint

Aktualności

13 kwietnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex