ralph lauren paint

Aktualności

23 sierpnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex