ralph lauren paint

Aktualności

30 grudnia 2010

Pierwsze notowanie akcji spółki ALKAL na rynku NewConnect

30 grudnia 2010 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka ALKAL. Jest to 86 debiut w tym roku oraz 185 spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu GPW.

Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 7,50 zł i był o 76,4% wyższy od kursu odniesienia (4,25 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 312.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 235.295 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • oraz 235.295 praw akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
235.295 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Działalność Emitenta

ALKAL S.A. działa na rynku stolarki aluminiowej premium od 1998 r. W tym okresie Spółka zbudowała kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami na rynku zagranicznym i krajowym.
Akwizycja w obszarze pozyskiwania kontraktów handlowych jest zorientowana na obsługę kontraktów o wyższych barierach wejścia oraz cechujących się wyższą rentownością.

Działalność Spółki realizowana jest w trzech podstawowych obszarach produktowych:

  • Produkcja drzwi aluminiowych,
  • Produkcja i montaż architektonicznych systemowych elementów fasadowych,
  • Produkcja i montaż aluminiowych przeszklonych elementów przeciwpożarowych.
repliki zegarków rolex