ralph lauren paint

Aktualności

8 grudnia 2016

Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Alkal S.A.

Zarząd Alkal S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 z Kancelarią Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, reprezentowaną przez Krystynę Szewczyk. 

Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 36/2, 45 – 075 Opole jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995 r. – nr ewidencyjny 3157.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex