ralph lauren paint

Aktualności

27 czerwca 2014

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza powołała z dniem 27 czerwca 2014 r. w skład Zarządu Spółki nowej kadencji następujące osoby:
- Pana Radosława Lipca na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Przemysława Mikusińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną kadencję trwająca 2 (dwa) lata.
Dodatkowe informacje o Członkach Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex