ralph lauren paint

Aktualności

21 września 2016

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Alkal S.A. (Emitent) informuje o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 20 września 2016 roku. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 26 września 2016 roku o godzinie 13:00. 
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex