ralph lauren paint

Aktualności

28 czerwca 2012

Raport bieżacy 10/2012 – Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostały podjęte uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na mocy uchwał ZWZA do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:

a) Pani Ewa Lipiec,
b) Pani Karolina Mikusińska,
c) Pani Paula Lipiec,
d) Pani Agnieszka Bednarska.
e) Pan Piotr Bednarski,
f) Pan Adam Żmurkiewicz.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY EBI
Powołanie osób zarządzających na nową kadencję
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powołania Członków Zarządu nowej kadencji. Na mocy uchwał Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki zostali powołani:
a) Pan Radosław Lipiec – na stanowisko Prezesa Zarządu,
b) Pan Przemysław Mikusiński – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex