ralph lauren paint

Aktualności

28 czerwca 2012

Raport bieżący 11/2012 – Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powołania Członków Zarządu nowej kadencji. Na mocy uchwał Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki zostali powołani:

a) Pan Radosław Lipiec – na stanowisko Prezesa Zarządu,
b) Pan Przemysław Mikusiński – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex