ralph lauren paint

Aktualności

7 kwietnia 2011

Raport bieżący 12/2011 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport roczny za 2010 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 15 czerwca 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 8 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex