ralph lauren paint

Aktualności

9 kwietnia 2011

Raport okresowy 13/2011 – Raport roczny za rok obrotowy 2010

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2010.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex