ralph lauren paint

Aktualności

9 kwietnia 2011

Raport bieżący 14/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 maja 2011 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex