ralph lauren paint

Aktualności

5 maja 2011

Raport bieżący 16/2011 – Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 5 maja 2011 r.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 05.05.2011 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


Załączniki:Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes
  • Przemysław Mikusiński – Wice Prezes
repliki zegarków rolex