ralph lauren paint

Aktualności

9 maja 2011

Raport bieżący 17/2011 -Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport okresowy za 1 kwartał 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 16 maja 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2011 r.Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes
  • Przemysław Mikusiński – Wice Prezes
repliki zegarków rolex