ralph lauren paint

Aktualności

11 maja 2011

Raport bieżący 20/2011 – Umowy lock-up dotyczące akcji ALKAL S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisane zostały z akcjonariuszami spółki umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji serii B spółki ALKAL S.A. (umowy typu lock-up). Umowami zostały objęte wszystkie akcje na okaziciela serii B w liczbie 3.000.000 sztuk, co stanowi 84,6 % akcji spółki wprowadzonych do obrotu na NewConnect (łącznie w obrocie na rynku NewConnect znajduje się 3.547.620 akcji). Lock-up obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex