ralph lauren paint

Aktualności

15 czerwca 2011

Raport bieżący 21/2011 – Program Inwestycyjny Spółki na lata 2011-2012

Zarząd Spółki przyjął strategię rozwoju Spółki na lata 2011-2012 która przewiduje dalszy rozwój kompetencji w obszarze stolarki aluminiowej oraz umacnianie pozycji na rynku krajowym i zagranicznym w oparciu o rozwój organiczny.

W celu osiągnięcia celów strategicznych Zarząd zamierza zrealizować w latach 2011-2012 program inwestycyjny obejmujący:

1) Budowę i uruchomienie działalności nowego zakładu stolarki aluminiowej umożliwiającego zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży w segmencie drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych, aluminiowych elementów przeciwpożarowych,
2) Budowę i uruchomienie działalności nowoczesnego zakładu lakierni proszkowej umożliwiającej realizację lakierowania na potrzeby własne oraz na potrzeby podmiotów trzecich,
3) Zwiększenie mocy produkcyjnych oraz przychodów ze sprzedaży w segmencie okładzin i żaluzji aluminiowych w wyniku przeniesienia produkcji drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych oraz aluminiowych elementów przeciwpożarowych do nowego zakładu stolarki aluminiowej,
4) Budowę struktur oddziałowych na kluczowych lokalnych rynkach inwestycyjnych we Wrocławiu i w Warszawie, w celu wzmocnienia potencjału handlowego oraz obszaru nadzoru realizowanych kontraktów istotnych


Łączny koszt programu inwestycyjnego Spółki na lata 2011-2012 jest szacowany na około 12,5 mln zł. Harmonogram realizacji inwestycji przewiduje budowę zakładu stolarki aluminiowej oraz lakierni proszkowej do końca IV kwartału 2011 r. oraz uruchomienie działalności operacyjnej tych zakładów do końca I kwartału 2012 r.
Źródłem finansowania programu inwestycyjnego będę środki pochodzące z emisji akcji serii E oraz kapitał dłużny.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex