ralph lauren paint

Aktualności

15 czerwca 2011

Raport bieżący 22/2011 – Prognoza wyników finansowych na lata 2011-2012

W związku z przyjęciem Programu Inwestycyjnego na lata 2011-2012, Spółka przygotowała prognozę wyników finansowych na lata 2011-2012 w sposób zapewniający porównywalność z wynikami z lat poprzednich.

Przy konstruowaniu prognozy na 2011 rok Emitent uwzględnił pozyskane kontrakty.Przy konstruowaniu prognozy na 2012 rok Emitent uwzględnił :
a) pozyskanie środków z emisji akcji serii E oraz terminową realizację celów emisyjnych w tym między innymi budowę nowego zakładu stolarki aluminiowej oraz budowę zakładu lakierni proszkowej,
b) wzrost mocy produkcyjnych w wyniku realizacji celów emisyjnych,
c) planowane do pozyskania kontrakty,
d) wzrost przychodów i kosztów wynikających ze wzrostu skali działania w następujących obszarach: produkcji drzwi aluminiowych, produkcji i montażu architektonicznych systemowych elementów fasadowych, produkcji i montażu przeszklonych elementów przeciwpożarowych, produkcji i montażu okładzin i żaluzji aluminiowych.


Prognoza finansowa ALKAL S.A. została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników niezależnych od Spółki:
a) poprawa koniunktury w segmencie usług budowlanych w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych,
b) kształtowanie się kursu EUR/PLN,
c) zmiany cen materiałów (profile aluminiowe, szkło, okucia, akcesoria),
d) zmiany rynkowych stóp procentowych.


Prognoza finansowa ALKAL S.A. została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników zależnych od Spółki:
a) rozwój sprzedaży na rynku krajowym w segmencie produkcji i montażu architektonicznych systemowych elementów fasadowych, produkcji i montażu przeszklonych elementów przeciwpożarowych, produkcji i montażu okładzin i żaluzji aluminiowych,
b) rozwój sprzedaży drzwi aluminiowych na nowych rynkach zagranicznych,
c) kontrola poziomu kosztów działalności operacyjnej.Prognoza wyników finansowych na 2011 r.
• Przychody netto ze sprzedaży: 24.500 tys. zł
• EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja): 4.350 tys. zł
• Zysk z działalności operacyjnej : 3.800 tys. zł
• Amortyzacja: 550 tys. zł
• Zysk netto: 3.000 tys. złPrognoza wyników finansowych na 2012 r.
• Przychody netto ze sprzedaży: 37.500 tys. zł
• EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja): 6.550 tys. zł
• Zysk z działalności operacyjnej: 5.400 tys. zł
• Amortyzacja: 1.150 tys. zł
• Zysk netto: 4.750 tys. złPodstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex