ralph lauren paint

Aktualności

21 lipca 2011

Raport bieżący 23/2011 – Otwarcie przedstawicielstwa ALKAL S.A. we Wrocławiu.

Zarząd ALKAL S.A. informuje o otwarciu biura projektowo-handlowego we Wrocławiu.

Budowa struktur oddziałowych na kluczowych, lokalnych rynkach inwestycyjnych jest ukierunkowana na wzmocnienie potencjału handlowego Spółki oraz nadzoru realizowanych kontraktów istotnych.
Decyzja Zarządu Spółki jest związana w pozytywną oceną koniunktury na rynku krajowym w segmencie zaawansowanych konstrukcji szklano-aluminiowych i okładzin aluminiowych oraz polityką kontroli kosztów działalności operacyjnej poprzez optymalizację poziomu usług obcych.

Biuro projektowo-handlowe we Wrocławiu prowadzi obecnie nadzór nad realizacją kontraktu istotnego o wartości 6.088.500 zł na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych (raport bieżący 8/2011) oraz aktywnie zajmuje się pozyskiwaniem zleceń do portfela realizacji na 2011 i 2012 r.

Działanie jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności, o której Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym oraz raporcie bieżącym 21/2011 z dnia 15 czerwca br.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex