ralph lauren paint

Aktualności

30 lipca 2011

Raport bieżący 25/2011 – Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport okresowy za II kwartał 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 16 sierpnia 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 2 sierpnia 2011 r.


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex