ralph lauren paint

Aktualności

3 sierpnia 2011

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2011 r.

Zarząd ALKAL S.A. informuje iż w wyniku omyłki pisarskiej w Raporcie Okresowym 26/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. , na str. 3 Raportu w Tabeli 2 Wybrane dane finansowe , błędnie określono wartość księgową na akcję oraz rozwodnioną wartość księgową, za okres objęty raportem.

Wartości prawidłowe oraz pełen bilans uzupełniony o dane porównawcze za I półrocze 2010 r. zostały przedstawione w załączonym skorygowanym Raporcie Okresowym za II kwartał 2011 r.

Pozostałe informacje oraz dane ekonomiczno-finansowe pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Paragraf 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex