ralph lauren paint

Aktualności

15 sierpnia 2011

Raport bieżący 28/2011 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 sierpnia 2011 r. zawarł umowę nabycia nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu inwestycyjnym, położonych w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, o łącznej powierzchni 2,76 ha za cenę 1.010.000 zł netto.
Nieruchomość zlokalizowana jest na działce graniczącej z nieruchomością o powierzchni 4,82 ha o nabyciu której Spółka informowała w dniu 14 lutego br. (RB 6/2011).

Nabycie rzeczonej nieruchomości jest związane z realizacją Planu Inwestycyjnego Spółki na lata 2011-12, zakładającego między innymi budowę i uruchomienie działalności nowego zakładu ślusarki aluminiowej umożliwiającego zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży w segmencie drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych, aluminiowych elementów przeciwpożarowych oraz budowę i uruchomienie działalności nowoczesnego zakładu lakierni proszkowej umożliwiającej realizację lakierowania na potrzeby własne oraz na potrzeby podmiotów trzecich (RB 21/2011 z 15 czerwca 2011 r.).
W ocenie Zarządu formułowanej na podstawie oceny perspektyw rozwoju koniunktury w kluczowych segmentach działalności Spółki, zwiększenie skali działalności ALKAL S.A. oraz zdolności do realizacji ofertowanych kontraktów istotnych w roku 2012 oraz latach kolejnych, wymagają realizacji inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex