ralph lauren paint

Aktualności

28 stycznia 2011

Raport bieżący 3/2011 -Terminy przekazywania raportów okresowych ALKAL S.A. w 2011 r.

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kw. 2010 r. – dnia 14 lutego 2011 r.

- za I kw. 2011 r. – dnia 16 maja 2011 r.

- za II kw. 2010 r. – dnia 16 sierpnia 2011 r.

- za III kw. 2010 r. – dnia 14 listopada 2011 r.

Raport roczny za 2010 r. – dnia 15 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarząd

repliki zegarków rolex