ralph lauren paint

Aktualności

16 maja 2012

Raport bieżący 3/2012 – Korekta Programu Inwestycyjnego na 2012 r.

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z brakiem realizacji kluczowego założenia programu inwestycyjnego na 2012 r. przedstawionego w raporcie bieżącym nr 21/2011, dotyczącego pozyskania środków finansowych z prywatnej emisji akcji do finansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego, dokonuje korekty Programu Inwestycyjnego na 2012 r.

Korygowany Program Inwestycyjny na 2012 r. zakładał:
a) Budowę i uruchomienie działalności nowego zakładu stolarki aluminiowej umożliwiającego zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży w segmencie drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych, aluminiowych elementów przeciwpożarowych,
b) Budowę i uruchomienie działalności nowoczesnego zakładu lakierni proszkowej umożliwiającej realizację lakierowania na potrzeby własne oraz na potrzeby podmiotów trzecich,
c) Zwiększenie mocy produkcyjnych oraz przychodów ze sprzedaży w segmencie okładzin i żaluzji aluminiowych w wyniku przeniesienia produkcji drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych oraz aluminiowych elementów przeciwpożarowych do nowego zakładu stolarki aluminiowej,
d) Budowę struktur oddziałowych na kluczowych lokalnych rynkach inwestycyjnych we Wrocławiu i w Warszawie, w celu wzmocnienia potencjału handlowego oraz obszaru nadzoru realizowanych kontraktów istotnych

Skorygowany Program Inwestycyjny na 2012 r. zakłada rozwój działalności produkcyjnej w 2012 r. w segmencie drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych oraz aluminiowych elementów przeciwpożarowych realizowany z wykorzystaniem istniejących zdolności produkcyjnych zakładu w Opatówku.
Harmonogram budowy i uruchomienia działalności nowego zakładu stolarki aluminiowej oraz lakierni proszkowej zostanie określony po rozpoznaniu możliwości pozyskania kapitału w drodze emisji akcji.
W 2011 r. w ramach realizacji Programu Inwestycyjnego Spółka nabyła za cenę 1.560.000 zł niezabudowane nieruchomości inwestycyjne oraz gruntowe, zlokalizowane w gminie Opatówek a także uruchomiła działalność biura projektowo-handlowego we Wrocławiu w celu wzmocnienie potencjału handlowego oraz nadzoru realizowanych kontraktów.
Wyłącznym powodem korekty programu inwestycyjnego jest niestabilna perspektywa pozyskania środków finansowych z prywatnej emisji akcji, niezbędnych do realizacji celu inwestycyjnego.

W ocenie Zarządu, aktualna pozostaję pozytywna ocena perspektyw rozwoju koniunktury w obszarze produkcji wysokiej jakości stolarki aluminiowej na rynki zagraniczne oraz specjalistycznej działalności produkcyjno-montażowej na rynku krajowym (segment fasad szklano-aluminiowych, segment aluminiowych elementów przeciwpożarowych, segment żaluzji i okładzin).
Intencją Zarządu Spółki, pozostaje w dalszym ciągu przeprowadzenie emisji prywatnej akcji, w warunkach poprawy koniunktury giełdowej, w celu pozyskania środków do finansowania budowy i uruchomienia nowego zakładu stolarki aluminiowej oraz lakierni proszkowej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex