ralph lauren paint

Aktualności

30 stycznia 2011

Raport bieżący 4/2011 -Korekta Raportu Bieżącego 3/2011 „Terminy publikacji raportów okresowych ALKAL S.A. w 2011 r.”

Zarząd ALKAL S.A. informuje iż w wyniku omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym 3/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. błędnie określono rok okresu sprawozdawczego w odniesieniu do raportów okresowych za II i III kwartał.

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kw. 2010 r. – dnia 14 lutego 2011 r.

- za I kw. 2011 r. – dnia 16 maja 2011 r.

- za II kw. 2011 r. – dnia 16 sierpnia 2011 r.

- za III kw. 2011 r. – dnia 14 listopada 2011 r.

Raport roczny za 2010 r. – dnia 15 czerwca 2011 r.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex