ralph lauren paint

Aktualności

16 maja 2012

Raport bieżący 4/2012 – Korekta prognozy wyników finansowych na 2012 r.

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z brakiem realizacji kluczowego założenia prognozy wyników finansowych na 2012 r., przedstawionej w raporcie bieżącym nr 22/2011, dotyczącego pozyskania środków finansowych z emisji akcji w celu budowy nowego zakładu produkcyjnego, dokonuje korekty prognozy wyników finansowych na 2012 r.


Z uwagi na negatywny sentyment inwestycyjny na rynku spółek o małej i średniej kapitalizacji oraz niestabilną perspektywę poprawy koniunktury na rynku kapitałowym Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji skorygowanej prognozy wyników finansowych na 2012 r. w oparciu o następujące kluczowe założenia:
i. Brak emisji prywatnej akcji w pierwszym półroczu 2012 r.
ii. Brak inwestycji w budowę nowego zakładu produkcyjnego w 2012 r.
iii. Rozwój działalności produkcyjnej w 2012 r. w segmencie drzwi aluminiowych, fasad szklano-aluminiowych oraz aluminiowych elementów przeciwpożarowych z wykorzystaniem istniejących zdolności produkcyjnych zakładu w Opatówku.
Korygowana prognoza wyników finansowych na 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (opublikowana RB /2011)
• przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów: 37.500.000 zł
• amortyzacja: 1.150.000 zł
• zysk z działalności operacyjnej: 5.400.000 zł
• EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja): 6.550.000 zł
• zysk netto: 4.750.000 zł

Nowa prognoza wyników finansowych na 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
• przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów: 28.000.000 zł
• amortyzacja: 544.477 zł
• zysk z działalności operacyjnej: 2.614.000 zł
• EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja): 3.158.617 zł
• zysk netto: 1.746.876 zł
W ocenie Zarządu, aktualna pozostaję pozytywna ocena perspektyw rozwoju koniunktury w obszarze produkcji wysokiej jakości stolarki aluminiowej na rynki zagraniczne oraz specjalistycznej działalności produkcyjno-montażowej na rynku krajowym wyrażona dynamiką przychodów ze sprzedaży.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex