ralph lauren paint

Aktualności

30 października 2013

Raport bieżący 4/2013 – ALKAL SA zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki INVESTcon GROUP S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Spółka INVESTcon GROUP S.A. zawiadomiła o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce ALKAL S.A. poniżej progu 5 %:
1. Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku zbycia akcji na podstawie transakcji cywilnoprawnej z dnia 30.10.2013 r.
2. Po zbyciu, INVESTcon GROUP S.A. posiada 276.494 akcji spółki Alkal S.A. dających tyle samo głosów, co stanowi 4,984 % w kapitale oraz 3,663 % w głosach. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
3. Przed zbyciem, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 513.494 akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 9,256 % w kapitale i 6,803 % w głosach.

repliki zegarków rolex