ralph lauren paint

Aktualności

14 lutego 2011

Raport bieżący 6/2011 – Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 lutego 2011 r. zawarł umowy nabycia nieruchomości (gruntów) położonych w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, o łącznej powierzchni 4,82 ha za cenę 550.000 zł.

Nabycie rzeczonych nieruchomości jest związane z planami budowy nowego zakładu produkcyjno-usługowego na terenie gminy Opatówek.

O analizie projektu inwestycyjnego polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie nowoczesnych maszyn w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego Spółki oraz kompetencji konkurencyjnych na rynku stolarki aluminiowej w klasie premium Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.

Zawarcie rzeczonych umów stanowi etap realizacji celów emisyjnych opisanych w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex