ralph lauren paint

Aktualności

5 czerwca 2012

Raport bieżacy 7/2012 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że raport roczny za 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 15 czerwca 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 13 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex