ralph lauren paint

Aktualności

23 lutego 2011

Raport bieżący 9/2011 – Zmiany funkcji Członków Rady Nadzorczej

Zarząd ALKAL S.A. informuje, iż w dniu 23 lutego 2011 r. pan Adam Żmurkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALKAL S.A. z uwagi na podjęcie nowych obowiązków służbowych. Pan Adam Żmurkiewicz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej ALKAL S.A.
Z uwagi na konieczność realizacji obowiązków statutowych, w dniu 23 lutego br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru pana Jana Piotra Bednarskiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALKAL S.A.


Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex