ralph lauren paint

Aktualności

28 czerwca 2012

Raport bieżący 9/2012 – Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex