ralph lauren paint

Aktualności

3 stycznia 2014

Raport bieżący ESPI 1/2014

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2013 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

Radosław Lipiec, posiadający 2.000.000 głosów, co stanowiło 50,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i 26,50% głosów ogółem w Spółce.

Przemysław Mikusiński, posiadający 2.000.000 głosów, co stanowiło 50,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i 26,50% głosów ogółem w Spółce.

repliki zegarków rolex