ralph lauren paint

Aktualności

26 lipca 2011

Raport bieżący nr 24/2011 – Szacunkowe przychody ze sprzedaży ALKAL S.A. za II kwartał i I półrocze 2011 roku

Zarząd ALKAL S.A. publikuje szacunkowe dane na temat przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w II kwartale 2011 r. oraz po I półroczu 2011 r. W celu zapewnienia porównywalności danych w raporcie uwzględniono dane za analogiczne okresy roku obrotowego 2010.

• Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2011 r. ( okres od 01.04.2011r. do 30.06.2011 r.*) – 4 587 220 zł,
• Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2010 r. ( okres od 01.04.2010r. do 30.06.2010 r.) – 2 759 936 zł,
• Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2011 r. ( okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011 r.*) – 8 308 860 zł,
• Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2010 r. ( okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010 r.) – 6 331 468 zł.

*dane szacunkowe
Powyższe dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex