ralph lauren paint

Aktualności

15 maja 2014

Raport okresowy za I kw. 2014 r.

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex