ralph lauren paint

Aktualności

15 lutego 2013

Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
ALKAL_Raport_kwartalny_4Q2012.pdf rozmiar: 1031.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex