ralph lauren paint

Aktualności

1 lipca 2016

Raport roczny za rok 2015.

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2015.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex